top of page

על אתגרים ביוגה ובכלל


חלק מהשיעורים שאני מלמדת הם שיעורים המוגדרים כשיעורים המיועדים למתרגלים מתקדמים. זה נובע מרמת קושי גבוהה, שילוב של תנוחות מתקדמות, קצב דינמי ואתגרים חדשים. שיעורים אלו שולחים אותי כל פעם מחדש לתרגל ולגלות וריאציות חדשות, רצפים מעניינים, מחשבה על הכנה של הגוף לכל אתגרים של אותו השיעור, חימום והגמשת כל הגוף וחלוקת עומס הגיונית על החלקים השונים של הגוף. זה האתגר שלי. אתגר משמח של למידה אינסופית, יצירתיות, חשיבה. זו הבנה שהלמידה אינסופית ושיעור למחוייבות ולויתור על אגו. למתרגלים המגיעים לשיעורים האלה אני מעודדת לכוון את אתגר לא לגוף כי אם לנפש ולמיינד. הנפש שתזכור לשמוח, באנו ליהנות כאן לפני הכל, אחרת מה הטעם?:) ולמיינד האתגר הוא להעלות את רמת המודעות לחקירה, מה מניע אותם קדימה ומה עוצר אותם במהלך השיעור ומתי הגוף/נשימה מבקשים מנוחה. זה אתגר גדול לאגו ולהנחה להרגלים כמו השואה לאחרים, תחרותיות, עצלות, הקשבה לפחד ועוד. זה אתגר למיינד להשאר נוכח ואתגר לנפש לבחור בשמחה תמיד.

כשאנחנו ניצבים מול סיטואציה או אדם שמאתגרים אותנו, כמעט תמיד האתגר לא יהיה זה הנראה לעין. על פני השטח האתגר בשיעור מאתגר הוא לגוף. על פני השטח האתגרים בחיים הם התמודדות עם כעס, דאגה, עלבון... ועם פרטים טכניים לכאורה כמו כסף, אבדן ועוד. בשיעור האתגר הגבוה יותר הוא אתגר שמלמד אותנו לחיים – נפש שמחה. מודעות למה מניע ומה עוצר. פרידה מהרגלים. נוכחות. מנוחה. אגו. בחיים מעבר לאתגרים הנראים לעין מסתתר שיעור. האדם שהכעיס אותנו – הוא היה הוא, זה הכעיס אותנו= כעסנו. כעס מבטא אזור לא פתור, אזור שאנחנו לא בנוחות איתו, אזור שאצלנו האפשרות לפתור אותו. הסיטואציה שהדאיגה אותנו – הסיטואציה היא מה שהיא, אנחנו דאגנו. הדאגה היא ביטוי לחוסר בטחון או חוסר אמון או חוסר אמונה במשהו רלונטי שבוודאי שמשתקף בתחומים נוספים. כל מצב בו זזנו משלות הנפש, מאיזון – זוהי הזמנה לבית הספר גבוה לאושר. השיעורים הם בחינם ומגיעים כל הזמן. מי שבוחר לראות את ההזדמנות, את השיעור המסתתר, יכול לפתור לעלות כיתה. מי שמפספס שיעורים יותר מידי, כמו בכל בית ספר, נשאר כיתה לבנתיים.

האושר הוא כאן. הוא נוצר בנו כשאנחנו בוחרים. בוחרים להיות אנחנו ללא פשרות, בוחרים לפעול על פי רצוננו וצו מצפוננו, בוחרים להרבות טוב לעצמנו לסביבה, בוחרים לפתור בתוכנו, לברר, לראות מעבר ולגדול. האושר הוא מצב שאנחנו יוצרים בעצמנו או שלא.

בית הספר הגבוה לאושר פתח את שעריו לכולנו, שנת לימודים חדשה החלה. נרשמתם?


עמידת ראש

Comments


bottom of page